Formální vzdělávání

Studenti samozřejmě absolvují i formální vyučovací hodiny. Není však třeba, aby zabíraly celé dny, protože nejvíce učiva si studenti osvojí přímo při výzkumu určenému pro práci. Přesto však průvodci formálními hodinami zaručují, že se studentům dostane kvalitní vzdělávání, a pokryjí i témata, která při své činnosti přirozeně nepotkají. Formální hodiny bývají nejčastěji hodiny matematiky a jazyků.