Montessori pedagogika

Maria Montessori zasvětila celý svůj život zkoumáním optimálního vývoje dětí od narození do dospělosti.  Zjistila, že k naplnění maximálního potenciálu u dětí je klíčové připravit jim vhodné prostředí.
Montessori připravené prostředí se zcela liší u jednotlivých věků (0-3, 3-6, 6-12 a 12-18 let).Vedle správně připraveného prostředí je také velmi důležitý připravený dospělý průvodce, který dovede reagovat na individuální zájmy a potřeby studentů, provádí je studiem partnersky a zároveň si dovede pohlídat, že se žák všestranně zdokonaluje. Vedle akademických znalostí vede žáky k praktickým dovednostem, vysokým morálním hodnotám a silným sociálním dovednostem.