O nás

Tým průvodců

pavlos
Narodil jsem se v Brně ve velmi významný den pro české dějiny – 20. 8. 1968. Otec mi později vyprávěl, že ruské tanky zatarasily most vedoucí k porodnici na ulici Polní, kde jsem na něj čekal. Údajně kvůli mně obětoval život, když mě chtěl vidět.
Jako syn řeckých rodičů, kteří odjeli jako mladí lidé z Řecka (v době občanské války), a dítě, které vyrůstalo v malé řecké komunitě, jsem se velmi divil, jakou řečí mluví děti ve školce kolem mě. Nicméně jsem i já později zapojil svoji absorbující mysl a česky jsem se docela obstojně naučil.

Dnes na povinnou školní docházku vzpomínám s krásnými pocity. Někteří učitelé mě milovali (kvůli mé povaze a řeckému původu), někteří mě naopak nenáviděli (kvůli mé povaze a řeckému původu). Já to ale tenkrát neřešil a žil spokojený život školáka v socialistickém Československu.

Nejvíce mě ale ovlivnil pionýrský oddíl a jeho vedoucí (kam jsem chodil od 3. do 8. třídy). Tam jsem úspěšně uspokojoval své vývojové potřeby, tam jsem se cítil svobodný, tam jsem měl partu kamarádů, vedoucí byl pro mě hrdina a vše, co jsme dělali a zažívali, mě nesmírně bavilo.

V dospívání jsem vedl jako instruktor skupinu dětí a od 18 let jsem dělal oddílového vedoucího. V 19 letech jsem poprvé (a ne naposledy) byl ustanoven vedoucím letního tábora pro 120 dětí. Na jednom z těchto táborů mě potkala dáma, která pracovala v Domě pionýrů a mládeže (později Dům dětí a mládeže) a vysvobodila mě z mé práce v továrně Zetor, kde jsem brousil ložiska údajně do traktorů (ale spíš do tanků). V DDM jsem byl vedoucím oddělení pro asi 30 zájmových kroužků. Ale také jsem se tam seznámil s mladou (úplně se bojím napsat 15 letou) instruktorkou přírodovědného oddílu, která se o pár let později stala moji ženou.

Mezitím jsem začal studovat pedagogickou fakultu v Brně. V pátém ročníku jsem po několikaletém studiu angličtiny zjistil, že to s mou angličtinou ještě pořád není to pravé ořechové, tak jsem studium přerušil a odjel na pár měsíců do Austrálie.

Po ukončení studií jsem krátce učil na ZŠ v Kyjově a zároveň při tom učil soukromě angličtinu. Z několika studentů se brzy stala docela velká jazykovka s pobočkami v Česku a na Slovensku.
Při přemýšlení o tom, jaká školka a škola by byla pro naše děti vhodná, jsme objevili Montessori školku a od té doby všechny naše děti navštěvovaly Montessori školky a školy, které byly dostupné. To, že jsme se o Montessori dozvídali více a více, nás vedlo k tomu, že jsme v roce 2006 založili s manžely Schejbalovými MŠ Perlička a v roce 2011 se k tomu přidala ZŠ.

Ctihodný čtenář už je nepochybně popisem událostí znaven (pokud vůbec někdo dočetl až sem), a proto pouze telegraficky zmíním, co já sám považuji za své největší životní úspěchy: manželku už jsem zmínil (nyní přidám 4 děti, které k nám přibyly), uběhl jsem maraton, cestoval jsem po Nepálu, Indii, Sri-Lance a dalších zemích, mluvím třemi jazyky plynně a dalšími několika se jakžtakž domluvím, založil, provozoval a ukončil jsem několik firem, nadchl se do Montessori, hraji na kytaru, buzuki a djembe.
V červnu 2017 jsme společně s manželkou ukončili roční Montessori kurz v italském Bergamu, který nás nesmírně inspiroval a obohatil.

Jsem prostě celý svůj život fascinován lidmi a tím, co dokážou, a můj úžas přetrvává…

Vzdělání:

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Obor: Pedagogika/základy techniky pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Montessori diplomové kurzy:

 • Orientation to Adolescent Studies (NAMTA Queensland, Austrálie, 1/2016) Montessori kurz pro věk 12 – 18 let.
 • Montessori Elementary Advanced Course – (Centro Internazionale Studi Montessoriani, Bergamo, Itálie 2016/17) Denní roční studium Montessori pro věk 6-12 let.

helena

O tom, že jednou budu učitelkou, jsem byla pevně přesvědčena už od mateřské školky. Nelíbil se mi tehdy totiž způsob komunikace dospělých s dětmi a já jsem si od dětství opakovala, že tohle musím změnit, až jednou vyrostu.
Základní i střední škola byly pro mě nekončící řekou ztraceného času, samo sebou kromě přestávek. Dovedla jsem bravurně dělat „hodnou holčičku“, tudíž byly mé kusé znalosti bez hlubších souvislostí pro vzdělávací systém zcela vyhovující a já jsem s obstojnými výsledky prošla zcela nenakažena touhou po vzdělání a s přesvědčením, že jednou budu dělat cokoli, kromě učitelky. 🙂

Místem, které bylo mou pravou školou, byl skautský oddíl. Kromě teoretických i praktických dovedností mě jako dítě především posunul v přemýšlení o morálních hodnotách. V dospívání jsem v oddíle pokračovala ve vedení dětí.

Při studiu učitelství na Katedře anglického jazyka na PdF MU jsem poprvé objevila krásu studií. Učili nás především zahraniční lektoři a mne vtáhly moderní metodiky výuky, storytelling, používání prvků dramatické výchovy ve výuce jazyků a podobné předměty.

S nadšením jsem proto začala učit na II. stupni jedné základní školy v Brně a nevzdala to celých šest let. Škola měla k alternativnímu vyučování mírně nakročeno a já jsem měla příležitost zkoušet, jak se dá namotivovat k práci žák II. stupně ZŠ.

Spolu s narozením mých synů jsem se jako maminka dostala k Montessori pedagogice a ta mne okouzlila. Nejen že je v souladu s mým školkáčským předsevzetím, ale objevuji v ní mnohem víc, než jsem si dovedla představit i jako zkušený pedagog. Odkaz Marie Montessori je velmi rozsáhlý a vím, že mi bude doživotní inspirací pro práci jak s dětmi, tak na sobě samé.

V Perličce pracuji od září 2015 jako učitelka angličtiny. Je to malá škola, kde dýchá domácí atmosféra a kam děti, jejich rodiče i průvodci chodí rádi.

Provázení v Montessori programu pro dospívající je něčím, na čem jsem se vždy chtěla podílet, jen jsem tehdy netušila, že taková práce existuje. Jsem ráda v přírodě, mám velké pochopení pro dospívající a s velkým vděkem přijímám výzvu učinit školu pro děti, zejména v období dospívání, skutečně smysluplnou.

Vzdělání:

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Obor: Učitelství pro základní a jazykové školy

Montessori diplomový kurz:

Orientation to Adolescent Studies (NAMTA Rydet, Švédsko 7/2016) – Montessori kurz pro věk 12 – 18 let.

Školení:

 • Respektovat a být respektován (Pavel a Taťána Kopřivovi, Brno 10 – 12/2016)
 • Příprava prostředí pro dítě na základní škole (Carla Foster, Montessori Institute Prague) (2/2016) – třídenní Montessori workshop pro věk 6 – 12 let
 • Neuro-Linguistic Programming pro učitele (Canterbury, 08/2012)
  14ti denní kurz pořádaný Pilgrims English Language Courses. Velice inspirativní kurz, který se, mimo jiné, také zabýval porozumění emočních postojů žáků a jak s nimi pracovat k dosažení společného cíle; sedmi druhy inteligencí, jak lze u žáků rozpoznat a využít jejich potenciál; koučováním a dalšími podnětnými tématy, které se zatím v České republice běžně do výuky nezařazují.
 • Intertouch 2007 (Lipnice 07/2007)
  14 denní mezinárodní kurz zážitkové pedagogiky v anglickém jazyce zakončený metodickým seminářem, který organizuje Prázdninová škola Lipnice.
 • Komunikativní metoda výuky angličtiny (Communicative Approach) (A School, Brno 2009 – 2011)

Semináře:

 • Praktický život Montessori (Mili Pažická, Brno 5/2015), dvoudenní úvod do pedagogiky podle M. Montessori v oblasti samostatnosti a soběstačnosti dětí.
 • Rozvíjení myšlenkových operací v mozku ve vzdělávání z hlediska
  moderní neurovědy (Dr Steve Hughes, Brno 3/2015), přednáška dětského neuropsychologa s privátní praxí v Minessotě (USA).
 • Školení akreditovaná MŠMT (2000 – 2015)
  Řada absolvovaných školení akreditovaných MŠMT pořádaných: Střediskem služeb školám, Schola Servis, Oxford Universtity Press, Cambridge University Press, Jazyková škola ILC, PdF MU a další.
  Zajímá mě metodika výuky jazyků od nejmenších dětí až po dospělé studenty, napříč jazykovými úrovněmi. Školení mi dávaly jak konkrétní inspirace do výuky, tak moderní pohled na výuku, využití mezipředmětových vztahů, technologie, hudby, četby ve výuce cizích
  jazyků apod.
darina

Perlička se „narodila“ jako Montessori mateřská školka v roce 2006 - stejně jako moje třetí dítě (ze čtyř 🙂 ). Stejně jako rostl můj syn rostla i Perlička, a tak první třídu v roce 2012 zahájili spolu - přesněji řečeno syn nastoupil do nově založené základní školy Perlička. Při založení školy jsme původně měli na mysli Montessori první stupeň, neboť jsme úplně přesně nevěděli, jak by Montessori druhý stupeň měl fungovat.

Myšlenka na založení druhého stupně se zrodila velmi netradičním způsobem – na podzim 2013 jsem v Aténách uběhla maraton a hlavní poselství z tohoto neuvěřitelného zážitku pro mě bylo toto: když člověk něco opravdu celým srdcem a duší chce, dokáže to. Ještě v Aténách jsem měla jasno: Montessori druhý stupeň bude.

Uběhly dva roky a v lednu 2016 jsem absolvovala několikatýdenní kurz Montessori pro adolescenty. Tento kurz byl pro mě naprosto zásadním zlomem v mém dosavadním „Montessori životě“. Vše, co jsem dosud věděla, se doplnilo, rozšířilo a zapadlo jako dílky mozaiky. Uvědomila jsem si, že Montessori cesta je „pomoc životu“, podpora potenciálu člověka od narození až po dospělost, rozvoj celé bytosti po stránce intelektuální, emocionální i duchovní. A že Dr. Montessori připravila pro každý věk takové prostředí, které toto vše podporuje. Koncept vzdělávání pro adolescenty (věk 12-15 let), který je formou školy ve venkovském prostředí a je koncipován tak, že vede děti k učení a uplatňování znalostí při řešení reálných úkolů, mě naprosto uchvátil – hlavně proto, že moje starší dcery jsou už v tomto věku a vidím, jak by přesně toto potřebovaly.

Když jsem poprvé přijela do Křížovic a prošla se nádherným kvetoucím jabloňovým sadem, hluboko v srdci jsem věděla, že toto je „naše“ místo, náš Montessori 2.stupeň.

V červnu 2017 jsem v Montessori školícím centru v italském Bergamu získala AMI diplom pro učitele dětí ve věku 6-12 let.

Můj život i Perličku vede motto z mé oblíbené Mary Poppins: „Stačí chtít a rázem vše je možné“.

Vzdělání:

VŠ: Lékařská fakulta

Montessori diplomové kurzy:

 • Orientation to Adolescent Studies (NAMTA Queensland, Austrálie, 1/2016) Montessori kurz pro věk 12 – 18 let.
 • Montessori Elementary Advanced Course – (Centro Internazionale Studi Montessoriani, Bergamo, Itálie 2016/17) Denní roční studium Montessori pro věk 6-12 let.

Semináře:
Managing Montessori Schools  (Montessori Institute Prague 4/2016)


Přípravný tým

II. stupeň Montessori ZŠ Perlička s námi připravují i rodiče našich stávajících žáků na I. stupni ZŠ


petapetrPetra a Petr (v Perličce od roku 2009):

Petra a Petr vlastní a vedou zavedenou daňovou kancelář.

„K Montessori pedagogice jsme se dostali v podstatě náhodou při výběru školky pro našeho prvního syna, okamžitě nás však nadchla a pohltila. Perlička nás oslovila svou rodinnou atmosférou a přístupem k dětem, a tak když se otevřela možnost pokračování vzdělávání našich dětí v ZŠ Perlička v rámci prvního stupně, byli jsme nadšení. Protože bychom našim dětem chtěli dopřát možnost vyrůstat obklopení Montessori prostředím i v období dospívání až do 15 let, rozhodli jsme podpořit zakladatele a být součástí týmu pro přípravu Montessori programu pro adolescenty ZŠ Perlička.“


sasatomas Saša a Tomáš (v Perličce od roku 2010):

Saša zaměstnaná v IT odvětví se zaměřením na Business Intelligence každý den vidí, že konkrétní znalosti získané ze školy jsou nepodstatné, protože ve všech prestižních a rychle se vyvíjejících oborech je nutné se učit neustále od začátku. Kladný vztah k učení je tedy to nejhodnotnější, co je možné dítěti předat.

Tomáš jako docent na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně pochopil, že vztah ke vzdělání se musí pěstovat od nejútlejšího věku.

„K Montessori jsme se dostali náhodou díky přeplněným státním školkám. S pokorou se necháme už mnoho let provázet školstvím, které přistupuje ke vzdělání přirozeně a věříme, že děti lépe vstřebají informace, pokud dostanou prostor a důvěru. Montessori přístup je k tomu ideální nástroj a Perlička důvěryhodný prostředek.“