O Perličce

Mezinárodní Montessori základní školka Perlička byla založena roku 2006, škola pak v roce 2012. V roce 2017 Perlička otevírá 6. ročník a do budoucna tak nabízí vzdělávání dětí od 3 do 15ti let.

Vzdělávání podle Marie Montessori je zacíleno na dítě – jeho správný rozvoj a výchovu. Maria Montessori byla úžasná osobnost – svůj život zasvětila systematickému celoživotnímu pozorování dětí a nabízení nejrůznějších činností; vyhodnocování, které činnosti děti baví a které je posouvají v uvažování a rozvoji. Pozorovala, že pokud jsou jim nabídnuty správné činnosti ve správném období, tak učení přijímají s lehkostí, protože si tak uspokojí vlastní potřebu se rozvíjet. Vypozorovala také, že od raného dětství do dospělosti děti prochází čtyřmi vývojovými fázemi, cyklicky se opakujícími po 6ti letech (0-6 let; 6-12 let; 12-18 let; 18-24 let).


Pro první tři z těchto životních období metodicky vypracovala unikátní metodiku, která děti umí posouvat nejen ve formálním vzdělávání, ale i v praktických a sociálních dovednostech a při tom dětem nechat obrovskou míru samostatnosti a zodpovědnosti. Jelikož tato životní období jsou naprosto odlišná, zcela odlišná jsou i prostředí, ve kterých se děti učí a odlišný je samosebou i přístup dospělých průvodců.

V Perličce máme dlouholetou zkušenost, že metodika vypracovaná Marií Montessori skvěle funguje. Naše vize je držet se výsledků, ke kterým Maria Montessori došla. Jde nám o rozvoj dětí tak, aby byl maximálně využit jejich vlastní potenciál a aby se děti učily být zodpovědné za svá rozhodnutí.

Ve školce Perlička nenajdete běžné hračky, ale spoustu aktivit z praktického života (krájení, vytírání podlahy, mazání chleba…) a pomůcky na rozvoj matematického myšlení, jazykových dovedností, smyslového vnímání a vědění o světě. Děti to všechno ve školce baví!


Ve třídách u školáků (6 -12 let) nenajdete holé stěny a příliš mnoho učebnic a sešitů, ale pomůcky, které dětem dají v matematice představu o množství a geometrii, v jazyce o tvaru písmen, skladbě a tvorbě slov a vět a celkový přehled o věcech kolem nás a v celém vesmíru. Děti se o školu starají, otírají pomůcky od prachu, vysávají koberce a všechny věci ukládají na místo.


Pro žáky ve věku 12 – 15 let (7. – 9. třída ZŠ), kteří již nejsou dětmi, ale dospívajícími, otevíráme unikátní Montessori program ve venkovském prostředí, který je popsán na těchto stránkách. Naši průvodci pro tento věk jsou vyškoleni na AMI (Association Montessori Internationale) kurzech „Orientation to Adolescent Studies“ na zahraničních Montessori školách, jelikož v České republice autentické Montessori programy pro dospívající teprve vznikají. Nabrali jsme proto zkušenosti v zaběhlých autentických Montessori programech zahraničních škol, z celého srdce jim věříme a nebojíme se jít proti proudu :).


6. třída
V České republice sice 6. ročník spadá pod II. stupeň ZŠ, z vývojového hlediska jsou však jedenáctiletí žáci po fyzické i psychické stránce ještě děti. Proto šestý ročník děti v Perličce stráví ve třídě druhého trojročí (9 – 12 let) – tak, jak to v Montessori školách patří.