Ubytování studentů

Vzhledem k tomu, že střecha a podkroví našeho objektu se budou během následujících let rekonstruovat, hledali jsme místo, odkud projekt s dětmi bezpečně začít. Řešení jsme našli až překvapivě blízko. Naši milí sousedé souhlasili s užíváním části jejich domu po dobu rekonstrukce. Je to vůbec náhoda?

Sousedé Zuzana a Petr Škyříkovi se do Křížovic přestěhovali z Brna v roce 2013 do budovy bývalé školy, kterou úžasným způsobem zrekonstruovali do nynější podoby, kde se velmi promyšleně do nejmenších detailů prolíná historie tohoto domu s potřebami současné rodiny. Dům dělí chodba na levou a pravou část, a tudíž bude možné v době, kdy budeme do Křížovic jezdit na program, využívat levou polovinu objektu, kde je dostatek místa a zázemí na to, abychom mohli s prvními dětmi projekt odstartovat.

Naši sousedé jsou pro nás také trošku znamením, že jsme si vybrali tu správnou vesnici. Petr je proděkanem na Filozofické fakultě v Brně, Zuzana je vzděláním učitelka a momentálně je plně vytížena svými syny Mikulášem, Ríšou a Jankem. Rozhodnutí nám v prvních letech pomoci a pronajmout část jejich „školy“ pro ně nebylo otázkou výdělku, ale přátelské podpory zajímavého projektu, který může zlidštit vzdělávání dospívajících a do Křížovic navrátit mladou energii.

Ubytování