Portfolio

Praktické kroky, jak připravit svoje portfolio:

Kdo jsem, jaké mám schopnosti, co mě zajímá? Co mohu škole nabídnout?

Zajímá nás, s čím do školy přicházíš a jaké už máš schopnosti a dovednosti. Mohou to být např. zkušenosti ze zájmových kroužků (např. Skaut) a aktivit, organizační schopnosti, umělecké nebo sportovní dovednosti, zkušenosti z cestování po jiných zemích … Napiš, co Tě baví a čím bys mohl obohatit svoje spolužáky i průvodce. Napiš nám, jestli ses účastnil nějakého projektu s přesahem na svoje okolí (dobročinné akce, aktivity environmentálního charakteru apod.)

Co od školy očekávám? Jaké znalosti bych chtěl/a získat ? Jaké schopnosti a dovednosti bych u sebe chtěl/a rozvinout ?  

V naší škole umožňujeme každému studentovi rozvíjet jeho vlastní potenciál.  Máš-li už teď představu o svém životním směrování nebo poslání, napiš nám o tom. Jestli vůbec nevíš kam budeš směrovat, je to úplně v pořádku. V obou případech nám zkus co nejpodrobněji napsat, v čem se chceš rozvíjet a co se chceš naučit do života. 

Vše, co o sobě napíšeš, doplň o další podklady – fotky, videa, diplomy, osvědčení, umělecká nebo literární tvorbu, odkazy na www stránky či Youtube kanály … 

Očekávaný rozsah textové části portfolia je 1 – 2 normostrany bez příloh.

Pro všechny informace k přijímacímu řízení klikni sem.