Přijímací řízení

PŘIHLÁŠKA

Přihlášku ke vzdělávání na střední škole si můžeš stáhnout zde nebo ji dostaneš na základní škole. Informace, jak vyplnit přihlášku, nalezneš zde

Vyplněnou přihlášku společně s portfoliem (viz dále) doruč do 1. března 2023 jedním z následujících způsobů:

 • poštou na adresu Příkrá 8, Brno
 • osobně do hlavní kanceláře Montessori MŠ, ZŠ a SŠ Perlička, Hlaváčova 6, Brno – Obřany 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Termíny jednotné přijímací zkoušky jsou: 

 • 1. termín: 13. 4. 2023
 • 2. termín: 14. 4. 2023

Školní přijímací zkouška proběhne 17. 4.2023.

Náhradní termíny jednotných přijímacích zkoušek jsou stanoveny na:

 • 1. termín: 10. května 2023
 • 2. termín: 11. května 2023

Ústní pohovory s uchazeči v náhradním termínu proběhnou v květnu 2023.

Konkrétní čas ústního pohovoru se uchazeči dozví v písemné pozvánce zaslané e-mailem před zkouškou.


KRITÉRIA

Uchazeč může celkem získat 100% bodů na základě:

 • jednotné přijímací zkoušky – max. 60 %
 • školní přijímací zkouška (ústní pohovor s uchazečem a portfolium) – max. 40 %

POČET PŘIJÍMANÝCH STUDENTŮ: 5


ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA (ÚSTNÍ POHOVOR)

Podkladem pro ústní pohovor je portfolio, ve kterém představíš sebe, svoje zájmy, co umíš a ovládáš, co by ses chtěl/a naučit, jaké dovednosti bys chtěl/a získat apod. Zde najdeš podrobný návod, jak portfolio sestavit. Portfolio doručíš zároveň s přihláškou.

Každého uchazeče čeká půlhodinový pohovor se dvěma průvodci. Naše otázky budou zaměřené především na to, abychom zjistili, na kolik se náš program shoduje s očekáváním a osobností uchazeče. Je to příležitost i pro uchazeče klást otázky a ověřit si, zda jsme pro něj ta správná škola. V každém pohovoru hodnotíme čtyři oblasti:  

 • soulad s hodnotami a vzdělávací koncepci Montessori lycea
 • motivace k učení a získávání nových dovedností 
 • samostatnost, zodpovědnost 
 • aktivita ve vztahu k rozvoji sama sebe a aktivita ve vztahu ke kolektivu (ve smyslu být přínosem a aktivním činitelem pro rozvoj skupiny)