Reference

Video – Tomáš Profant

Je úžasné pozorovat, jak Perlička přirozeně rozvíjí talent, zvídavost a osobnost dětí v prostředí vzájemného respektu, laskavosti a dodržováni pravidel. Zdeněk a Monika Vrbkovi

Proč jsme se rozhodli vozit každý den naše děti 10 km do Perličky? Chtěli jsme pro ně něco lepšího. Žádné lavice, známky a odosobnělý přístup. Klade se tu důraz na ctnosti jako přátelství, zdvořilost, laskavost, spolupráce a mnoho dalších… Náš syn se po třech letech, co navštěvuje ZŠ Perlička, naučil perfektně obhájit svůj názor a uvědomit si svoji hodnotu. Neuhasit v dítěti touhu po vzdělání a naučit ho, že chyba je součástí učení má obrovskou hodnotu. Chceme vychovávat děti sebevědomé, odvážné, samostatné a hlavně šťastné. Proto chodí do Perličky, už jen taková drobnost, že si pedagog a dítě tykají. Respekt a důvěra to jsou základní kameny vzdělávání ve škole i školce. Ředitelka a všichni ostatní pedagogové, mají neuvěřitelný hnací motor a jejich odhodlání dělat svojí práci nejlépe jak umí, si zaslouží uznání. Když rozvíjí děti takové osobnosti, věřte, že otisk, který zanechají, tam zůstane napořád. Vrbští

Při výběru školy pro mě bylo důležité, aby bylo dítě respektováno a aby vztah učitel-žák byl přátelský. To se denně naplňuje do takové míry, že jsem si ani nedokázala představit, že to jde. Vnímám školu jako velmi otevřenou. Učitelé s rodiči pravidelně komunikují pomocí komunikačního kanálu Transparent Classroom sleduji, na čem dcera ve škole pracuje. My rodiče jsme vtaženi do školního života pomocí společných akcí. (piknik, brigáda na farmě, společné moštování) Velmi oceňuji podporu školy v rámci lockdownu, kdy vzdělávání bylo přizpůsobeno možnostem a atmosféře jednotlivých rodin. Děti byly motivovány pomocí zábavných úkolů úzce spjatých s životem, ale zároveň prioritou zůstávala rodinná pohoda. Cením si faktu, že děti mají prostor na to, aby nové poznatky objevily sami. Žádné memorování. Přírodní zákony jsou představovány velmi prakticky často si je zažijí na vlastní kůži. Učivo je dětem předkládáno v jazyce, kterému rozumí. Dcera má ve škole prostor přizpůsobit si vzdělávání s ohledem na její zájmy. (V rámci ČJ je např. zadaná práce směrovaná na podmět-přísudek, ale téma si volí sama.) Děti se učí vyhledávat informace z různých zdrojů a prostřednictvím prezentací se učí mluvit před ostatními. Co chci, aby se mé děti ve škole naučily je propojovat jednotlivé obory a znát souvislosti mezi nimi, schopnost kriticky uvažovat a překonávat výzvy. To přesně se mému dítěti dostává. Perličku vnímám jako školu pro život. Přeji si, aby se s podobně otevřeným přístupem mohly vzdělávat všechny děti. Alice Bartůšková