Školné

Roční školné na rok 2022/23

MŠ – česká třída: 75 900 Kč 

MŠ – anglická třída: 117 400 Kč 

ZŠ: 60 500 Kč