Strava

ZŠ Perlička zajišťuje dětem obědy. Dopolední i odpolední svačiny si děti nosí z domu.

MŠ Perlička zajišťuje dopolední i odpolední svačinu a obědy.  

Stravu dovážíme ze školní jídelny Novolíšeňská.  Z provozních důvodů můžeme dovážet pouze jedno jídlo, z jídelníčku odebíráme vždy jídlo č.1.

PLATBA:

 • záloha na stravu:
  • Děti MŠ: 1100 Kč / měsíc
  • Děti MŠ: 900 Kč/ měsíc – bezlaktózová, bezlepková dieta
  • Děti ZŠ 7-10 let: 900 Kč / měsíc
  • Děti ZŠ 11-14 let: 1000 Kč / měsíc
  • Děti ZŠ od 15 let: 1000 Kč / měsíc
 • splatnost: do 20. dne předchozího měsíce na účet školy
 • účet: 1064000549/5500
 • VS: rodné číslo dítěte před lomítkem

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY

 • na www.strava.cz 
 • kód jídelny: 0485
 • přihlašovací jméno i heslo obdržíte na základě registrace ve školní jídelně
 • stravu je nutné odhlásit / přihlásit nejpozději do 13:00 předchozího dne

Neodhlášený oběd je možné první den nepřítomnosti ve škole vyzvednout do vlastních nádob a to v době 11:00 – 11:30.

REGISTRACE KE STRAVĚ

Rodič vyplní formuláře Přihláška ke stravování a Přihláška ke komunikaci po internetu, které zašle do školní jídelny na sjnovoli@volny.cz a v kopii na info@zsperlicka.cz. Ve formuláři Komunikace po internetu si rodič může zvolit svoje vlastní přihlašovací jméno a heslo. Pokud tato políčka necháte nevyplněná, školní jídelna Vám je přidělí.