Montessori podvečer pro rodiče dětí ZŠ a předškoláků – 15.5.

Milí rodiče,

v květnu proběhne poslední z letošních Montessori vzdělávacích podvečerů pro rodiče, který specificky připravujeme pro rodiče dětí z 1.-5. třídy.

Na setkání budeme společně procházet úryvky z Montessori textů týkajících se charakteristik a potřeb dětí ve věku 6-12 a jak na tyto potřeby reaguje naše připravené prostředí. Cílem setkání je umožnit vám více do hloubky porozumět způsobu práce dětí v Montessori škole. 

Vaši účast na tomto setkání velmi doporučujeme, protože víme, že pro rodiče není úplně jednoduché představit si, jak se děti v autentickém Montessori prostředí učí a pracují na svém celkovém rozvoji.  Na setkání se budeme věnovat mimo jiné tomu, že proces učení vychází z potřeb a zájmů dětí, jakou  roli v procesu hrají Montessori materiály, jak se liší role Montessori průvodce od tradičního učitele nebo proč máme věkově smíšené třídy. 

Budeme se na Vás těšit ve středu 15.5. v 17:00.

Prosím odklikněte ve formuláři svoji účast, abychom věděli, kolik vás máme čekat.

https://forms.gle/KbYxb2xKZxjLGqbL7

Darina Gurutidu