Přijímací řízení
JAK PODAT PŘIHLÁŠKU

Všechny důležité informace k systému podání přihlášek najdeš zde:

https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

Součástí přihlášky je tvé portfolio. Informace, co by mělo obsahovat najdeš níže.


ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKAÚSTNÍ POHOVOR + PORTFOLIO

Podkladem pro ústní pohovor je portfolio, ve kterém představíš sebe, svoje zájmy, co umíš a ovládáš, co by ses chtěl/a naučit, jaké dovednosti bys chtěl/a získat apod. Zde najdeš podrobný návod, jak portfolio sestavit. Portfolio doručíš zároveň s přihláškou.

Každého uchazeče čeká půlhodinový pohovor se dvěma průvodci. Naše otázky budou zaměřené především na to, abychom zjistili, na kolik se náš program shoduje s očekáváním a osobností uchazeče. Je to příležitost i pro uchazeče klást otázky a ověřit si, zda jsme pro něj ta správná škola. V každém pohovoru hodnotíme čtyři oblasti:  

  • soulad s hodnotami a vzdělávací koncepci Montessori lycea
  • motivace k učení a získávání nových dovedností 
  • samostatnost, zodpovědnost 
  • aktivita ve vztahu k rozvoji sama sebe a aktivita ve vztahu ke kolektivu (ve smyslu být přínosem a aktivním činitelem pro rozvoj skupiny) 

PORTFOLIO

Své portfolio doruč jedním z následujících způsobů:

  • elektronicky spolu s přihláškou
  • osobně nebo poštou do hlavní kanceláře Montessori MŠ, ZŠ a SŠ Perlička, Hlaváčova 6, Brno – Obřany 

JAK PŘIPRAVIT PORTFOLIO

Kdo jsem, jaké mám schopnosti, co mě zajímá? Co mohu škole nabídnout?

Zajímá nás, s čím do školy přicházíš a jaké už máš schopnosti a dovednosti. Mohou to být např. zkušenosti ze zájmových kroužků (např. Skaut) a aktivit, organizační schopnosti, umělecké nebo sportovní dovednosti, zkušenosti z cestování po jiných zemích … Napiš, co Tě baví a čím bys mohl obohatit svoje spolužáky i průvodce. Napiš nám, jestli ses účastnil nějakého projektu s přesahem na svoje okolí (dobročinné akce, aktivity environmentálního charakteru apod.)

Co od školy očekávám? Jaké znalosti bych chtěl/a získat ? Jaké schopnosti a dovednosti bych u sebe chtěl/a rozvinout ?  

V naší škole umožňujeme každému studentovi rozvíjet jeho vlastní potenciál.  Máš-li už teď představu o svém životním směrování nebo poslání, napiš nám o tom. Jestli vůbec nevíš kam budeš směrovat, je to úplně v pořádku. V obou případech nám zkus co nejpodrobněji napsat, v čem se chceš rozvíjet a co se chceš naučit do života. 

Vše, co o sobě napíšeš, doplň o další podklady – fotky, videa, diplomy, osvědčení, umělecká nebo literární tvorbu, odkazy na www stránky či YouTube kanály … 

Očekávaný rozsah textové části portfolia je 1 – 2 normostrany bez příloh.