Přijímací řízení

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


PŘIHLÁŠKA

Přihlášku ke vzdělávání na střední škole si můžeš stáhnout zde nebo ji dostaneš na základní škole. Informace, jak vyplnit přihlášku, nalezneš zde

Vyplněnou přihlášku společně s portfoliem (viz dále) doruč do 1. března 2023 jedním z následujících způsobů:

 • poštou na adresu Příkrá 8, Brno
 • osobně do hlavní kanceláře Montessori MŠ, ZŠ a SŠ Perlička, Hlaváčova 6, Brno – Obřany 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Termíny jednotné přijímací zkoušky jsou: 

 • 1. termín: 13. 4. 2023
 • 2. termín: 14. 4. 2023

Školní přijímací zkouška proběhne 17. 4.2023.

Náhradní termíny jednotných přijímacích zkoušek jsou stanoveny na:

 • 1. termín: 10. května 2023
 • 2. termín: 11. května 2023

Ústní pohovory s uchazeči v náhradním termínu proběhnou v květnu 2023.

Konkrétní čas ústního pohovoru se uchazeči dozví v písemné pozvánce zaslané e-mailem před zkouškou.


KRITÉRIA

Uchazeč může celkem získat 100% bodů na základě:

 • jednotné přijímací zkoušky – max. 60 %
 • školní přijímací zkouška (ústní pohovor s uchazečem a portfolium) – max. 40 %

POČET PŘIJÍMANÝCH STUDENTŮ: 5


ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA (ÚSTNÍ POHOVOR)

Podkladem pro ústní pohovor je portfolio, ve kterém představíš sebe, svoje zájmy, co umíš a ovládáš, co by ses chtěl/a naučit, jaké dovednosti bys chtěl/a získat apod. Zde najdeš podrobný návod, jak portfolio sestavit. Portfolio doručíš zároveň s přihláškou.

Každého uchazeče čeká půlhodinový pohovor se dvěma průvodci. Naše otázky budou zaměřené především na to, abychom zjistili, na kolik se náš program shoduje s očekáváním a osobností uchazeče. Je to příležitost i pro uchazeče klást otázky a ověřit si, zda jsme pro něj ta správná škola. V každém pohovoru hodnotíme čtyři oblasti:  

 • soulad s hodnotami a vzdělávací koncepci Montessori lycea
 • motivace k učení a získávání nových dovedností 
 • samostatnost, zodpovědnost 
 • aktivita ve vztahu k rozvoji sama sebe a aktivita ve vztahu ke kolektivu (ve smyslu být přínosem a aktivním činitelem pro rozvoj skupiny)