Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce:

Mgr. Martina Krejčí

Pondělí, 7:30 – 10:00

Schůzku si, prosím, domluvte na e-mailu: martina.krejci(a)zsperlicka.cz

Metodik prevence rizikového chování:

MUDr. Darina Gurutidu

Středa, 11:30 – 13:00

Schůzku si, prosím, domluvte na e-mailu: darina.gurutidu(a)zsperlicka.cz