Budujeme komunitu

V Perličce vnímáme, že celá rodina je součástí procesu růstu a rozvoje dětí. Proto vytváříme různé možnosti, jak do našeho „perličkového” života zapojit i rodiny dětí, užít si spolu čas a také společně k něčemu pozitivnímu přispět.

S rodiči se vídáme na různých setkáních – na tvořivých dílničkách, na setkání před vánočními prázdninami, kde se společně těšíme z programu připraveného dětmi nebo na tradiční zahradní slavnosti na konci školního roku.

Již od roku 2007 organizujeme na podzim dobročinnou akci na podporu UNICEF – jarmark, do kterého se zapojují děti i rodiče a která je každoročně  velmi úspěšná.

Pořádáme také rodinný školní ples.

Rodiče velmi ochotně podporují různé dobrovolné brigády na vylepšení školní zahrady nebo vesnického prostředí pro adolescenty.

Na všech akcích cítíme velmi příjemnou atmosféru sounáležitosti a vzájemné podpory, atmosféru přátelství již dlouhodobějších nebo nových.  Každou rodinu velmi rádi vítáme a těšíme se na to, čím se navzájem můžeme podpořit a obohatit.