O nás

Perličku tvoří na sebe navazující prostředí pro rozvoj  dětí od 3 let až po mladé lidi ve věku 15 let na prahu dospělosti.

Pozorovat a provázet lidskou bytost touto dvanáctiletou proměnou je naprosto fascinující. Vést děti ve školce od prvních krůčků k nezávislosti, podporovat je v jejich touze dokázat všechno sám. Ve školním věku, kdy dětem je i vesmír malý, nabídnout jejich hladové mysli a představivosti co nejvíce semínek poznání, která v průběhu dalších let rostou a sílí.  Až bok po boku provázet adolescenty do světa dospělých tak, aby ze svého potenciálu a jedinečných schopností mohli těžit nejen oni sami, ale i společnost, jejíž jsou součástí. A s dojetím a vděčností se ohlédnout zpět na den, kdy jsme tohoto nyní skoro dospělého člověka poprvé přivítali …

O každou úroveň rozvoje se stará část našeho skvělého týmu, který spojuje neutuchající nadšení pro Montessori cestu. Montessori totiž nepovažujeme pouze za pedagogický směr, ale za přirozenou cestu k harmonii, jednotě, spolupráci a respektu k sobě i světu.

Na všech úrovních vzdělání v Perličce děti provází dospělí s AMI výcviky, což zajišťuje nejen nejvyšší možnou kvalitu Montessori vzdělání, ale také tolik důležitou kontinuitu.

Stejné principy, které uplatňujeme s dětmi, pomáhají i nám dospělým růst, neustále se rozvíjet a učit se nejen od sebe navzájem, ale i od dětí.

Za roky strávené v Perličce jsem se naučila projevit potřebnou sílu, pevnost a odhodlání a na druhé straně poslechnout intuici, nechat věci plynout a nestavět si zbytečné překážky.  Kombinace obojího posunuje nejen mě osobně, ale zejména Perličku na její “bezpečné plavbě”.  

MUDr. Darina Gurutidu

ředitelka projektu Montessori MŠ a ZŠ Perlička