O nás

Perličku tvoří na sebe navazující prostředí pro rozvoj  dětí od 3 let až po mladé lidi ve věku 15 let na prahu dospělosti.

Pozorovat a provázet lidskou bytost touto dvanáctiletou proměnou je naprosto fascinující. Vést děti ve školce od prvních krůčků k nezávislosti, podporovat je v jejich touze dokázat všechno sám. Ve školním věku, kdy dětem je i vesmír malý, nabídnout jejich hladové mysli a představivosti co nejvíce semínek poznání, která v průběhu dalších let rostou a sílí.  Až bok po boku provázet adolescenty do světa dospělých tak, aby ze svého potenciálu a jedinečných schopností mohli těžit nejen oni sami, ale i společnost, jejíž jsou součástí. A s dojetím a vděčností se ohlédnout zpět na den, kdy jsme tohoto nyní skoro dospělého člověka poprvé přivítali …

O každou úroveň rozvoje se stará část našeho skvělého týmu, který spojuje neutuchající nadšení pro Montessori cestu. Montessori totiž nepovažujeme pouze za pedagogický směr, ale za přirozenou cestu k harmonii, jednotě, spolupráci a respektu k sobě i světu.

Na všech úrovních vzdělání v Perličce děti provází dospělí s AMI výcviky, což zajišťuje nejen nejvyšší možnou kvalitu Montessori vzdělání, ale také tolik důležitou kontinuitu.

Stejné principy, které uplatňujeme s dětmi, pomáhají i nám dospělým růst, neustále se rozvíjet a učit se nejen od sebe navzájem, ale i od dětí.

Za roky strávené v Perličce jsem se naučila projevit potřebnou sílu, pevnost a odhodlání a na druhé straně poslechnout intuici, nechat věci plynout a nestavět si zbytečné překážky.  Kombinace obojího posunuje nejen mě osobně, ale zejména Perličku na její “bezpečné plavbě”.  


Jestli chcete, aby Vaše děti, byly na místě, kde budou šťastné, kde budou růst a rozvíjet se a kde s nimi budou dospělí průvodci jednat s respektem k jejich jedinečnosti, vítejte u nás Perličce.

MUDr. Darina Gurutidu

ředitelka projektu Montessori MŠ a ZŠ Perlička