Jak šel čas v Perličce…

Perlička přivítala prvních sedm dětí v mateřské školce v září 2006. Na konci školního roku v červnu 2007 již fungovaly dvě třídy MŠ – česká a anglická.

Od roku 2009 fungovaly tři třídy MŠ. Děti rostly do předškolního věku a rodiče se začali zajímat o to, zda otevřeme i školu. Pravda je, že v našem původním záměru jsme o škole neuvažovali. Nicméně pozitivní tlak rodičů rostl a sílil, a tak v září 2012 nastoupilo šest dětí do naší první třídy.

Zlomem v naší Montessori cestě pak bylo rozhodnutí vydat se cestou mezinárodních výcviku AMI a od roku 2017 postupně průvodci školy i školky prochází tyto náročná školení. V současné době v Perličce fungují dvě třídy MŠ, dvě první trojročí, jedno druhé trojročí a autentický Montessori program pro adolescenty (zahájen v září 2018) ve vesnickém prostředí. Na všech úrovních vzdělání v Perličce provází dospělí s AMI výcviky, což zajištuje nejen nejvyšší možnou kvalitu Montessori vzdělání, ale také tolik důležitou kontinuitu.