Mateřská škola

DSC02683

Maria Montessori říká, že nejdůležitějším obdobím vývoje člověka je období do šesti let. To máme na paměti, když přistupujeme velmi osobně v Perličce ke každému dítěti a jeho rodině.

Ve spolupráci s rodiči podporujeme každé dítě, aby poklady, které má v sobě ukryté, mohly vyjít na povrch a mohlo z nich těžit nejen dítě, ale i všichni ostatní.

V Perličce k tomu využíváme pečlivě a s láskou, vědomostmi a zkušenostmi připravené prostředí, které dítě láká k tomu, aby svým vlastním úsilím a objevováním budovalo sebe samu tak, aby bylo šťastné a vnímalo potřeby své a potřeby ostatních. Naši nadšení průvodci používají mocný nástroj pozorování a každodenních zápisů, aby mohli následovat dítě a propojit ho s prostředím, které vybízí k používání smyslů, k vlastnímu zkoumání, opakování, zkoušení a objevování, k rozvoji praktických, matematických a jazykových dovedností se zájmem o celý svět a lidi v něm.

Děti rády pracují samy, ale i stejnou měrou rády spolupracují, pracují pro blaho celé třídy, jsou k ostatním a celé třídě velmi empatické. Tím vším si rozvíjí své dobré vlastnosti.

Toto vše probíhá ve dvou třídách MŠ Perlička – v anglické třídě Seahorses a v české třídě Chobotničky za spolupráce s každou rodinou, které nabízíme individuální konzultace, kdykoliv je potřeba, a dvakrát ročně pro všechny.

JAK TO U NÁS VYPADÁ

NÁŠ DEN

Vzdělávací program v MŠ Perlička probíhá od 8:00 do 15:45 hodin.

8.00 – 8.30příchod dětí
8.30 – 11.30pracovní cyklus, individuální svačinka
11.30 – 12.15oběd
12.15odchod dětí, které ten den odchází po obědě
12.15 – 12.30příprava na odpočinek
12.30 – 13.30 odpočinek, práce či skupinky ve třídě pro ty, kteří neusnuli
13.30 – 16.00 pobyt venku na zahradě, individuální svačinka
15.00 – 15.45vyzvedávání dětí
16.00zamykání školky
Rodiče mají možnost přivést děti do MŠ dříve (7.00 – 8.00) a vyzvednout je později (16.00 – 17.00). V této době mimo vzdělávací program je zajištěn pedagogický dozor ve formě hlídání dětí. Pobyt dětí v MŠ mimo vzdělávací program není zahrnutý v ceně školného a platí se zvlášť.  

CO DALŠÍHO DĚTI ZAŽIJÍ

Angličtina

Víme, že nejlepší pro rozvoj jazyka je přirozené vstřebávání v každodenních situacích, a to zejména v období největšího nasávání jazyka do 6 let, a proto nabízíme unikátní anglickou třídu Seahorses, ve které se po celý den mluví anglicky a rozvoj angličtiny je nezměrný. Tomu velmi napomáhá i průvodkyně z cizí země. Toto vše spolu s autentickým Montessori programem.

Program ctností

Děti mají do každodenního programu zahrnutý „Program ctností“,ve kterém se v každodenních situacích zaměřují na podporu  projevování ctností – dobrých vlastností jako je například zdvořilost, laskavost, vytrvalost, pořádkumilovnost, trpělivost, ohleduplnost, spolupráce a další úžasné dary srdce. 

Kroužky

Děti mohou v odpoledních hodinách (14.45-15.30)  navštěvoval kroužky v budově Perličky. Tyto kroužky mají na starostí externí lektoři a platí se zvlášť. V nabídce je kroužek tancování a keramiky.

Akce pro školku

Každý měsíc je přímo do Perličky pro děti ze školky pozváno divadelní představení, interaktivní programy s dětmi na určité téma, hudební programy, programy s živými zvířaty- v tělocvičně i na zahradě, preventivní programy se zdravotní tématikou či promítání v mobilním planetáriu a jiné zajímavé akce pro děti. Tyto programy nejsou zahrnuty v ceně školného.

Každoročně probíhá pro rodiče a děti Jarmark UNICEF, předvánoční Tříslavnost, Jarní dílničky, Jarní brigáda na zahradě s opékáním či Zahradní slavnost, občas také  Ples Perličky.

Rodiče ve třídě

Rodiče dětí mohou po domluvě přinést do třídy hudební nástroj, vyprávět o něm a zahrát na něj pro ostatní děti ve třídě.  Také jsou rodiče zváni po domluvě přinést do třídy své domácí zvířátko a se svým dítětem o něm popovídat.

Rodiče mohou strávit po domluvě  určitý čas se svým dítětem ve třídě  v „Den svého dítěte“ a připravit pro ostatní děti  krátký program, čím rodina žije.

Školka v přírodě

Co děti milují, je každoroční červnová školka v přírodě , na kterou jezdíme na Rusavu do Hostýnských vrchů. Každá školka v přírodě má své téma, se kterým trávíme  nejvíce času venku v nádherné přírodě. Na školku v přírodě se mohou přihlásit děti starší 4 let, nepřihlášené děti mají program v Perličce.

Stravování

Děti u nás mají dopolední a odpolední svačinu a oběd.  To Vše dovážíme z jídelny ZŠ Novolíšeňská. Strava se platí zvlášť.

Pobyt venku

Děti každý den chodí ven na naši zahradu Perličky, kde mohou pracovat na pískovišti, na záhoncích, využívat průlezky, odrážedla, domečky, pracovat na ponku, zatloukat, kreslit křídami na chodníky i venkovní tabuli, pracovat s vodou,  používat sportovní náčiní, hrát různé organizované i vlastní hry.

Kromě toho některá dopoledne děti vyráží na výpravy do nádherného okolí řeky Svitavy či na přilehlé louky.

Školka a škola spolu v jedné budově

V Perličce to žije! Je vzájemnou inspirací pro děti všeho věku potkávat se každý den na jednom místě, pomáhat si, komunikovat spolu, brát ohledy na různé potřeby a respektovat je. Děti ze školy třeba  rády chodí  číst dětem do školky či jim ukazují práci s Montessori materiálem.

A nespornou výhodou je také, že děti jedné rodiny dochází na jedno místo, které mají rády. a děti ze školky se těší, až budou pokračovat ve škole Perličce, kterou znají.

PRŮVODCI

Martina Schejbalová

hlavní průvodkyně ve třídě Chobotničky

Lucie Frčková

průvodkyně ve třídě Chobotničky

Kristýna Peterková

průvodkyně ve třídě Chobotničky

Nishani Ranjula

hlavní průvodkyně ve třídě Seahorses

Barbora Sabatulová

průvodkyně ve třídě Seahorses