Základní škola

Dítě se kolem šestého roku dostává na novou vývojovou úroveň. Tato úroveň je obdobím velkých nápadů a vizí. Dítě vstupuje do abstraktního světa a jeho hlavní hybnou silou se stává touha poznání a představivost. 

Je to věk inspirace vznosných myšlenek, čas pro široké obzory. Představivost dětí nemá hranice, umožňuje jim cestovat v čase a prostoru. Díky tomu dětem můžeme dávat semínka poznání, která postupně klíčí a rostou. Děti vstřebávají svět a celý vesmír.

V Montessori škole vnímáme dítě jako celek. Nezaměřujeme se pouze na rozvoj intelektuální oblasti a akademických schopností, ale na rozvoj celé osobnosti dítěte – intelektuální, morální, sociální a duchovní a emocionální.

Naše práce s dětmi tedy není pouze o prezentacích, lekcích a práci s Montessori materiály. Nezbytnou součástí programu je skupinová práce, plánování going outů, projekty, služby, setkání a konzultace tříd. Tyto všechny aspekty mají v našich třídách v rámci rozvoje dětí úplně rovnocenné místo, jako individuální práce dítěte.

JAK TO U NÁS VYPADÁ

NÁŠ DEN

POBYT VENKU

Škola se otevírá v 8:00 hodin. Děti přicházejí mezi 8:00 – 8:30. 

Od 8:30 hodin mají děti první tříhodinový pracovní cyklus.

Dopolední pracovní blok končí v 11:30, zahrnuje i svačinu a poté následuje pobyt venku a oběd. 

Odpolední blok činností probíhá v úterý, středu a pátek v 13:00 – 15:30 hodin. Součástí je svačina a děti je možné vyzvednout v 15:30 – 15:45 hodin. 

V pondělí a ve čtvrtek děti pracují v době 13:00 – 14:00 hodin. Poté následují školní kroužky do 15:30, kdy je možné si děti vyzvednout. Děti, které se kroužků neúčastní odchází domů ve 14:00 hodin.

Soustředěnou práci ve třídě je třeba podpořit dostatečným pohybem na čerstvém vzduchu.

Mezi pracovními cykly s dětmi chodíme ven – využíváme toho, že je naše škola v nádherném prostředí na okraji města a blízko se nachází řeka s krásným okolím a řadou hřišť. Děti také v tomto čase pobývají na zahradě školy. Pobyt venku je v podstatě nestrukturovaný, děti hrají hry a zkoumají okolí.

CO DALŠÍHO DĚTI ZAŽIJÍ

Angličtina

Angličtina probíhá pod vedením českých pedagogů. Využíváme systém výuky Jolly Phonics, který je syntetickou metodou výuky pro efektivní vyučování nejen fonetiky, ale také gramatiky a čtení a psaní od velmi raného věku. Snažíme se posilovat aspekty výuky i anglicky mluvícími asistentkami.

Program ctností

Zásadou naší školy je podporovat vlastnosti dětí, které jsou ozdobou dobrého charakteru. Součástí výuky je tak zaměření se na program ctností a procvičování a uvědomování si toho, co vede k rozvoji vlastností jako je spolupráce, přátelství, vytrvalost, pracovitost, laskavý jazyk, snaha o znamenitost, radost, nebo nápomocnost.

Kroužky

V naší škole nabízíme kroužky přímo ve škole. Kroužky zajišťují spřátelené organizace a kvalifikovaní lektoři. Mezi výběr patří výtvarný ateliér, dramatický kroužek, sportovní aktivity, Divocí. Kroužky nejsou v ceně školného.

Jednorázové akce a návštěvy

Děti podnikají výpravy za poznáním, plánují si výlety a exkurze. Navštěvují divadla, pracovní dílny, galerie, muzea, knihovny a jiné instituce. V dětech podporujeme vztah ke kultuře, k historii a přírodě a snažíme se jim ukázat krásu světa kolem nás.

Going out

Dr. Maria Montessori „Going Out“ doporučuje jako nedílnou součást výuky. Jeho cílem je propojovat děti s okolním světem a společností, protože prostředí každé třídy je tematicky nezbytně omezené. Děti z Perličky se tak vydávají na výjezdy za poznáním, které si organizují, plánují a domlouvají samy. Mezi často navštěvovaná místa patří Anthropos, Moravsko-zemské muzeum, Moravská galerie, Zoo, Český hydrometeorologický ústav, hvězdárna a planetárium, ale i knihkupectví, knihovny, letiště, tiskárna, nebo třeba čokoládovny.

Tělocvik a plavání

Na tělocvik využíváme vlastní tělocvičnu, která je součástí budovy naší školy.

V rámci povinné výuky pro 1. stupeň ZŠ je součástí našeho vzdělávacího programu pro 1. trojročí výuka plavání v bazénu na Kraví hoře, kam děti vozíme minibusem.

Adaptační pobyt a škola v přírodě

V úvodních týdnech každého školního roku organizujeme pro děti adaptační pobyt pro posílení kolektivu a podpory přátelství dětí.

První trojročí každoročně závěrem školního roku vyráží na školu v přírodě a za dobrodružstvím do Hostýnských vrchů a krásného prostředí Rusavy.

Lyžařský pobyt

Nabízíme lyžařské zimní pobyty pro druhý stupeň, jejichž součástí je nejen lyžování sjezdové a běžecké, ale také podpora kolektivu třídy, posilování přátelství a spolupráce.

Školka a škola spolu v jedné budově

Jídlo nám dováží z jídelny ZŠ Novolíšeňská. Rodiče přihlašují a odhlašují stravu přímo na portálu školní jídelny

PRŮVODCI

Darina Gurutidu

průvodkyně v prvním trojročí

David Schejbal

průvodce v prvním trojročí

Pavlos Gurutidis

průvodce ve druhém trojročí

Helena Matoušková

průvodkyně ve třetím trojročí

Dita Krabičková

asistentka ve druhém trojročí

Eva Toman Burešová

asistentka v prvním trojročí

Markéta Šťastná

asistentka v prvním trojročí