Yogínci trošku jinak

Vážení rodiče,

s novým rokem 2022 nás čeká v MŠ Perlička spoustu zajímavých akcí pro děti jako minulý rok. V lednu začínáme cvičením jógy pro děti v programu lektorky dětské jógy, arteterapie a muzikohrátek Soni Peterkové „Yogínci trošku jinak” ve středu 12.1. 2021 dopoledne podle tříd v odpočinkové místnosti MŠ Perlička.

Martina Schejbalová, koordinátorka MŠ Perlička

Screeningové vyšetření zraku v MŠ Perlička

Vážení rodiče,

nabízíme opět screeningové vyšetření zraku Vašeho dítěte v MŠ Perlička  s naší dlouholetou spolupracovnicí ortoptistkou Mgr. Andreou Košťálovou, Ph.D. (dříve Jeřábkovou), které se uskuteční na základě přihlášky Vašeho dítěte v únoru 2022 přímo v MŠ Perlička.

Přihlásit Vaše dítě můžete písemně do přihlašovacího formuláře s podpisem stvrzujícím Váš souhlas s vyšetřením u učitelek třídy Vašeho dítěte vždy ráno při předávání od 4.1. do 20.1.2022. Podle počtu zájemců se poté dozvíte přesný únorový termín  screeningového vyšetřetření Vašeho dítěte přímo v MŠ Perlička.  Cena za vyšetření bude stržena z kreditu.

V případě jakéhokoliv dotazu se, prosím, neváhejte na mě kdykoliv obrátit.

s přáním příjemných dnů

Martina Schejbalová, koordinátorka MŠ Perlička

Zápis na školní rok 2022/2023

Milí rodiče, 

výběr té správné vzdělávací cesty pro Vaše dítě je velmi důležité rozhodnutí. Naším záměrem je Vám být v tomto ohledu co nejvíce nápomoci a podpořit Vás v tom, že škola kterou zvolíte, bude co nejvíce v souladu s naladěním Vaší rodiny. Naším vodítkem nám jsou poznatky Dr. Montessori, jejíž hluboké porozumění vývoje dítěte založené na vědeckém poznání je nadčasové.

Proto se při zápisu dítěte do Montessori školy Perlička z velké části věnujeme rodičům, abychom zjistili, zda se naše vzájemné nastavení, hodnoty, postoje a očekávání shodují a tím položit základy toho, že dítě spokojených rodičů bude v Perličce také spokojené a bude šťastně rozvíjet svůj lidský potenciál. 

První důležitou součástí zápisu je účast na semináři “Přechod ze školky do školy”, který se bude konat v několika termínech (10.11.2021, 9.12.2021 vždy od 17 hodin v Perličce)  a na kterém Vám přiblížíme charakteristiky a potřeby dětí od 6 let a jak na ně reagujeme v Montessori prostředí. Na seminář se prosím předem registrujte zde.

Dalším krokem je vyplnění dotazníku, ve kterém vás požádáme,  abyste se  zamysleli nad svým nastavením týkajícím se Vás samotných a následně nad některými aspekty týkajícím se Vašeho dítěte. Jsme si vědomi toho, že Vám to zabere nějaký čas a energii. Je to naprosto klíčové k tomu, aby škola, kterou vyberete, byla v souladu s Vaším rodinným nastavením. Ze zkušeností víme, že se tento čas, energie a upřímnost, které si vzájemně v začátcích naší případné společné cesty věnujeme, mnohonásobně navrátí v podobě celkové pohody dítěte, rodičů i průvodců. Odkaz na dotazník zájemci obdrží na vyžádání e-mailem.

Zápis proběhne ve dnech 1.4. – 9.4.2022

1) V tomto termínu vyplníte přihlášku na zápis v online aplikaci. Odkaz bude funkční ve dnech 1.-9.4., zašleme jej zájemcům na vyžádání e-mailem.

2) Systém Vám vygeneruje Žádost o zápis dítěte do 1.ročníku, kterou s podpisem rodičů doručíte nejpozději 9.4. do školy (osobně, poštou, datovou schránkou)

3) Všechny přihlášené děti zveme dne 9.4.2022 na společnou polodenní výpravu (bližší informace obdržíte na přelomu března a dubna 2022).

Počet přijímaných dětí: 15

Kritéria k zápisu:

1) sdílení alternativního směru Montessori pedagogiky 

2) přednostně přijímáme děti z MŠ Perlička

3) přednostně přijímáme sourozence dětí ze ZŠ Perlička

Na dotazy Vám ráda zodpovím na e-mailu darina.gurutidu@zsperlicka.cz nebo na telefonu 603 226 844. 

Darina Gurutidu

ředitelka projektu Montessori MŠ a ZŠ Perlička

Otevřená třída

Vzhledem k epidemiologické situaci se tato akce v lednu a únoru nekoná.

Vaše dítě Vás může 1x měsíčně vzít do třídy, aby Vám  ukázalo třídu Seahorses či Chobotničky, povyprávělo, co se v ní děje, představilo, na čem pracuje, můžete si vše také jako rodiče či prarodiče vyzkoušet s ním. Bude přítomna i hlavní průvodkyně, aby mohla doplnit, ukázat, podpořit a zodpovědět dotazy. Prostě čas pro Vás a Vaše dítě ve Vaší třídě – nádherný čas spolu v zaujetí, nadšení, samostatnosti, sdílení a důležitosti! 

Otevřená třída probíhá 1x měsíčně v předem dané středy v čase 14.45 – 15.45.  

TERMÍNY:

  • 22. 9. 2021
  • 20. 10. 2021
  • 24. 11. 2021
  • 15. 12. 2021
  • 16. 3. 2022
  • 20. 4. 2022
  • 18. 5. 2022

Prodej produktů z Křížovic

Ve čtvrtek 18.11. od 15:30 do 16:00 bude před školou prodej produktů z Křížovic – marmelády, křížaly, jablka, jablečné přesnídávky a vlašské ořechy.