Adolescenti představují svůj program

Montessori program pro adolescenty vám představí především jeho hlavní aktéři – samotní studenti. Akce se uskuteční v úterý 3.5. v 16 hodin ve škole. Hlavní „cílovou skupinou” tohoto setkání jsou rodiče současných 4. a 5. ročníků – na akci můžete přijít i s dětmi ( 4. + 5. ročníků), aby se i ony mohly zeptat na to, co je zajímá a získat o programu ucelenější obraz. Samozřejmě velmi rádi přivítáme i rodiče mladších dětí 🙂