Montessori podvečer – 31.5. v 17:00

Milí rodiče, ráda bych vás pozvala na Montessori podvečer, který bude speciální :-). Jednak tím, že je to první větší akce po dvou letech, kdy nebylo možné je pořádat, a jednak tím, že se na něm budete moci potkat s rodiči dětí od MŠ po adolescenty. 
Akce se bude konat v úterý 31.5. v 17:00.

Nechali jsme se inspirovat zkušenostmi Montessori škol v zahraničí, kde má tato událost název „Montessori outcomes event”.  My akci pořádáme pod názvem „CO SI PRO NAŠE DĚTI OPRAVDU PŘEJEME aneb přínos Montessori vzdělávání”.

Podvečer bude mít dvě části: v první části budete vy rodiče mít možnost v menších skupinkách sdílet, co od Montessori vzdělání očekáváte v oblasti akademické, sociální a rozvoje osobnosti. Uvědomujeme si, že každý je jiný, někdo rád sdílí, někdo spíše poslouchá. Tato akce je úplně pro všechny a chtěla bych vás ubezpečit, že se v této první části budete moci zapojit tak, jak vám to bude příjemné. 

Ve druhé části pak průvodci od školky až po adolescenty na vaše podněty budou reagovat, abyste si dovedli lépe představit, jak jednotlivá Montessori prostředí pro věk 3-6, 6-9, 9-12 a 12-15 směřují k naplnění vašich očekávání. (Například: shodne-li se akademická skupinka na tom, že jedním z výstupů má být kritické myšlení, uslyšíte od průvodců všech věkových kategorií, jak tuto dovednost děti rozvíjí nejprve v MŠ, pak v obou trojročích ZŠ a v programu pro adolescenty).

Počet účastníků na akci není omezen, nicméně pro snadnější organizaci vás prosíme o registraci předem na odkaze níže, abychom měli představu, zda akci chystáme pro 5 nebo 30 lidí ;-). 

https://forms.gle/AdT27ms58NcmMfBd6

Pro nás – i pro vás – bude tato událost tak trochu experimentem 😉 věříme,  se nám společně akce podaří.
Těšíme se na vás 🙂 

Darina Gurutidu a tým Perličky 

Adolescenti představují svůj program

Montessori program pro adolescenty vám představí především jeho hlavní aktéři – samotní studenti. Akce se uskuteční v úterý 3.5. v 16 hodin ve škole. Hlavní „cílovou skupinou” tohoto setkání jsou rodiče současných 4. a 5. ročníků – na akci můžete přijít i s dětmi ( 4. + 5. ročníků), aby se i ony mohly zeptat na to, co je zajímá a získat o programu ucelenější obraz. Samozřejmě velmi rádi přivítáme i rodiče mladších dětí 🙂

Dobrovolnický den v Perličce – 9.4.2022

Milí rodiče, studenti a přátelé Perličky,
už jste jistě zaznamenali, že se můžeme opět společně setkat v sobotu 9.4. při příležitosti zápisu do prvních tříd a Dobrovolnického dne Perličky. Ve škole i školce se všichni neustále snažíme vytvářet takové prostředí, aby se do něj vracely rády nejen děti, ale i učitelé a rodiče. Některé drobnější či větší úkoly, které v běžném školním provozu nestíháme vždy doladit, se však postupně hromadí, a tak se na Vás obracíme s prosbou o pomoc a zároveň pozvánkou setkat se, společně si užít (snad prosluněný) sobotní den a prostředí Perličky přitom zase o něco zkrášlit. 
Během Dobrovolnického dne se budete moci všichni zapojit do různých činností od těžší fyzické práce na dvorečku školy, přes natírání nábytku, až po vystřihování a tvorbu nových pomůcek. Níže naleznete odkaz na tabulku se stručným popisem všech činností. Pokud víte, že v sobotu přijdete přiložit ruku k dílu, nebojte se zapsat se do tabulky k činnosti, která vás zaujme nebo je vám nejbližší. Kdyby Vás žádná z činností nelákala, ale třeba vás napadlo, jak můžete Dobrovolnický den zpříjemnit ostatním pracujícím (např. hudbou, tvořením pro děti, pochutinou…), zapište nápad a své jméno do tabulky také. Konkrétní představa, jak rozložíme naše síly, nám pomůže s organizací celého dne a zajištěním dostatečného množství materiálu, nářadí, prostoru apod. 

Pozn.: Do tabulky se lze přihlásit pouze e-mailem s koncovkou zsperlicky.cz, proto prosím využijte e-mailové účty Vašich dětí (rodiče těch nejmenších dětí do tabulky mohou nahlédnout při předávání dětí u Martiny Schejbalové). 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-eKKmjpmQ4PHSBjjD_uAxQ6U4FJzw3KYxWgOsBEG5NU/edit?usp=sharing

Na místě bude zajištěno pití a drobné občerstvení, proto si větší svačinu či oběd prosím přineste vlastní. Počítejte také s možností, že se při práci umažete či natřete barvou nejen zahradní nábytek, ale trochu i sami sebe. Doporučujeme tedy přijít v pracovním oblečení (pracovní rukavice, igelitové pláště apod. budou na místě).

Věříme, že se v dobré náladě a s chutí do práce setkáme v co největším možném počtu! 

Za celý tým Perličky organizační skupina Michaela Pulkrábová a Barbora Šalamounová

Ples

Milí rodiče,

od dnešního dne se vstupenky prodávají za sníženou cenu – 100 Kč dospělí a 0 Kč dítě, neboť jsme vyčerpali kapacitu míst u stolů – takže jste velmi vítáni, jen nebudete mít své místo u stolu  – na tanečním parketě je místa stále dost 🙂 Místa k posezení na kávu nebo něco dobrého budou k dispozici v přední části kinokavárny – mimo hlavní sál.

Vypadá to, že bychom potřebovali trochu zatraktivnit tombolu 🙂 Pokud byste měli ještě nějaký nápad, čím byste mohli tombolu obohatit, dejte mi prosím vědět.


Moc díky a těším se na viděnou v neděli 🙂
Darina Gurutidu 


Tématem letošního plesu je RENESANCE : -) 

Ples se koná v neděli 27.3.od 16:00 v Kinokavárně

VSTUPENKY: na ples můžete od 21.2. zakoupit v kanceláři školy, rodiče MŠ u učitelů ve školce a také je můžete u mě objednat e-mailem a uhradit na účet 6942270001/5500, do poznámky prosím uveďte PLES. Vstupenky pak vaše dítě obdrží ve škole.

PROGRAM: můžete se těšit na skvělou kapelu Roberta Simandela, která bude hrát dětem i dospělým. Pro děti bude navíc připraven doprovodný tvořivý program, aby si mohli rodiče zatancovat i sami. Nebude chybět tombola nebo přehlídka kostýmů.

TOMBOLA: tímto bych vás ráda pozvala k účasti na tombole – můžete-li nabídnout cokoli do tomboly – ideálně něco, co je spojené s vaší profesí – nějakou službu, poukaz, někdo peče skvělé dorty 🙂 … dejte mi prosím vědět, abychom se konkrétně domluvili. Přivítáme i drobnosti, které by mohly potěšit děti všeho věku.

Těšíme se na společné plesové odpoledne!

Darina Gurutidu

Rozvojový den

Když děti mají prázdniny a škola se ponoří do zvláštního ticha, schází se náš tým k rozvojovému dni. V pátek 4.2. jsme reflektovali 1.pololetí, studovali jsme krásný text od M. Montessori „Zdroj lásky – dítě” a zabývali se komunikačními dovednostmi.