Dobrovolnický den v Perličce – 9.4.2022

Milí rodiče, studenti a přátelé Perličky,
už jste jistě zaznamenali, že se můžeme opět společně setkat v sobotu 9.4. při příležitosti zápisu do prvních tříd a Dobrovolnického dne Perličky. Ve škole i školce se všichni neustále snažíme vytvářet takové prostředí, aby se do něj vracely rády nejen děti, ale i učitelé a rodiče. Některé drobnější či větší úkoly, které v běžném školním provozu nestíháme vždy doladit, se však postupně hromadí, a tak se na Vás obracíme s prosbou o pomoc a zároveň pozvánkou setkat se, společně si užít (snad prosluněný) sobotní den a prostředí Perličky přitom zase o něco zkrášlit. 
Během Dobrovolnického dne se budete moci všichni zapojit do různých činností od těžší fyzické práce na dvorečku školy, přes natírání nábytku, až po vystřihování a tvorbu nových pomůcek. Níže naleznete odkaz na tabulku se stručným popisem všech činností. Pokud víte, že v sobotu přijdete přiložit ruku k dílu, nebojte se zapsat se do tabulky k činnosti, která vás zaujme nebo je vám nejbližší. Kdyby Vás žádná z činností nelákala, ale třeba vás napadlo, jak můžete Dobrovolnický den zpříjemnit ostatním pracujícím (např. hudbou, tvořením pro děti, pochutinou…), zapište nápad a své jméno do tabulky také. Konkrétní představa, jak rozložíme naše síly, nám pomůže s organizací celého dne a zajištěním dostatečného množství materiálu, nářadí, prostoru apod. 

Pozn.: Do tabulky se lze přihlásit pouze e-mailem s koncovkou zsperlicky.cz, proto prosím využijte e-mailové účty Vašich dětí (rodiče těch nejmenších dětí do tabulky mohou nahlédnout při předávání dětí u Martiny Schejbalové). 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-eKKmjpmQ4PHSBjjD_uAxQ6U4FJzw3KYxWgOsBEG5NU/edit?usp=sharing

Na místě bude zajištěno pití a drobné občerstvení, proto si větší svačinu či oběd prosím přineste vlastní. Počítejte také s možností, že se při práci umažete či natřete barvou nejen zahradní nábytek, ale trochu i sami sebe. Doporučujeme tedy přijít v pracovním oblečení (pracovní rukavice, igelitové pláště apod. budou na místě).

Věříme, že se v dobré náladě a s chutí do práce setkáme v co největším možném počtu! 

Za celý tým Perličky organizační skupina Michaela Pulkrábová a Barbora Šalamounová