Budujeme tým pro Montessori program 12-18 let

Rosteme a tak hledáme nové průvodce / průvodkyně a specialisty do Montessori programu pro adolescenty.  Hledáme Montessori průvodce s dokončeným AMI výcvikem pro věk 6-12 let, průvodce / průvodkyni  do tandemu k hlavní průvodkyni pro věk 12-15 let ( 7. – 9. ročník ZŠ) a specialisty (aprobované učitele) pro lyceum, kde zatím je malý počet studentů v 1. a 2.ročníku.  Specialisty hledáme především s aprobací na přírodní vědy (biologie, chemie, fyzika). 

Montessori vzdělávací program staví především na vývojových potřebách mladých lidí spíše než na tom, co si dospělí myslím, že je by měli umět nebo dělat. Prostředí školy a vzdělávací aktivity studenti spoluutváří. Hlavním pilířem programu je co největší možné zapojení studentů do reálného života – spolupracujeme s univerzitou a v plánu jsou i  různé firmy, řemeslné dílny až po sociální a neziskový sektor. 

Na pozici průvodce / specialisty se bude dobře cítit a dále růst ten, kdo umí být  studentům partnerskou oporou na jejich vzdělávací cestě, dokáže jim dát prostor pro rozlet a zároveň potřebné hranice a vzdělávací podněty. Členového našeho týmu jsou  studentům vzorem v charakterových vlastnostech a předávají jim i životní postoje a moudrost. 

Pokud byste se rádi tohoto zcela jedinečného projektu chtěli účastnit na vlastní kůži, zveme vás na úvodní představení projektu, kde zodpovíme i vaše otázky týkající se role průvodců a požadavků na ně.

Prosím zaregistrujte se předem na tomto odkaze:

https://forms.gle/qUjfajxZ6izRsa6W6

Na viděnou na obrazovce se těší

Darina Gurutidu, ředitelka projektu Montessori Perlička
Helena Matoušková, hlavní průvodkyně 
Martina Knoppová, koordinátorka pro lyceum

(odkaz na online setkání meet.google.com/ohq-usag-oog)


Hledáme Montessori průvodce s dokončeným AMI výcvikem pro věk 6-12 let, nástup v srpnu 2023. 

Stojíme na pevných základech autentického Montessori přístupu, se skvělým týmem a podporujícím vedením. 

Životopis a více informací o pozici u ředitelky projektu Dariny Gurutidu 

darina.gurutidu@zsperlicka.cz, 603226844