Letní program 2023 – MŠ

Vážení rodiče,

LETNÍ PROGRAM 2023 v MŠ Perličce se uskuteční v týdnech:

17. – 21.7. 2023 TÝDEN U VODY – Marťa a Sofia (minimální počet dětí 10, maximální počet dětí 24)

24.7.-28.7. 2023 CESTA KOLEM SVĚTA ZA 5 DNÍ – Barča a Kristy (minimální počet dětí 10, maximální počet dětí 24)

Na program je potřeba v případě zájmu Vaše dítě přihlásit.

Program pro přihlášené děti probíhá od 8.00 do 15.45 v jedné třídě dohromady, je zaměřen letně na téma týdne spíše než na práci s Montessori materiály jako je to během školního roku. Hodně programu se uskuteční na zahradě.

Platba za letní program je mimo roční školné (září-červen) a činí 2200 Kč/týden, strava 300 Kč/týden.

Prosíme, zapište v případě zájmu o letní program Vaše dítě do tabulky nejpozději do 14.5.2023. Děkujeme.

V případě jakéhokoliv dotazu se neváhejte, prosím, na mě obrátit.

S přáním příjemných dnů

Martina Schejbalová