Montessori lyceum – přijímací řízení

Milí studenti a rodiče,

stále čekáme na vyjádření MŠMT k žádosti o zápis Montessori lycea do rejstříku škol a v mezičase intenzivně hledáme prostory, ve kterých bychom mohli od září začít. 

S blížícím se termínem podání přihlášky na střední školy níže zveřejňujeme podmínky přijímacího řízení. 

Protože se jedná o naše první přijímací zkoušky a zároveň v září začneme náš první rok, považujeme za klíčové osobní setkání se studentem a jeho rodiči ještě před podánim přihlášky. Hlavním účelem setkání je sdělit si vzájemné představy o studiu, aby se student (a rodiče) ujistil, že vybral školu odpovidající jeho očekáváním. 

Setkání budou probíhat do konce února, termín si rezervujte zde.

Těšíme se na viděnou 

Darina Gurutidu 

Ředitelka projektu Montessori Perlička


PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:

  1. jednotná přijímací zkouška Cermat (student musí splnit minimální počet bodů) / 12.4. – 13.4.2022
  1. motivační dopis studenta – proč se hlásím na Montessori lyceum; jaká mám od studia očekávání; jaké mám představy o průběhu studia; jaké jsou moje silné stránky; jak mohu být prospěšný a přispět studijní skupině, škole nebo i širšímu společenství – minimalni rozsah … znaků / doručení do 31.3.2022
  1. osobní portfolium v rozsahu min. 2 strany A4, kde student představí svoje zájmy, úspěšné projekty (osobní či školní), cokoliv dalšího, co jej charakterizuje / doručení do 31.3.2022
  1. osobní pohovor s uchazečem – osobní pohovor bude vycházet z motivačního dopisu a portfolia / po výsledcích jednotné přijímací zkoušky